• Uho, grlo, nos: Antifašističke Borbe 21 a
  • Pedijatrija i interno: Antifašističke Borbe 23 ž
  • SRP

Pedijatrija

Pedijatrija je oblast medicine koja se bavi decom od prvog dana rođenja pa sve do adolescencije, kako preventivom tako i lečenjem.