Endokrinologija

Endokrinologija je grana interne medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem žlezda sa unutrašnjim lučenjem kao i njihovih produkata, hormona.


Endokrinologija je grana interne medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem žlezda sa unutrašnjim lučenjem kao i njihovih produkata, hormona. Žlezde sa unutrašnjim lučenjem sintetišu hormone i otpuštaju ih u cirkulaciju, tako da se efekti dešavaju na udaljenim ogranima.

Ovaj sistem podrazumeva pinealnu žlezdu, hipotalamus, hipofizu, štitastu žlezdu, paraštitaste žlezde, pankreas, nadbubrežne žlezde, jajnike i testise.

Bolesti endokrinog sistema su česte i rasprostranjene kao što je slučaj sa šećernom bolesti, gojaznošću ili bolestima štitaste žlezde.

Merenjem nivoa hormona bazno, ili tokom testova, u mogućnosti smo da odredimo da li postoji poremećaj funkcije određene žlezde. Ukoliko postoji bolest građe žlezde to se može ustanoviti dignostičkim procedurama kao što su ehosonografija, scintigrafija radioaktivnim obeleživačima, CT ili NMR metode.

Razgovorom sa pacijentom uz detaljan pregled kao i uz potrebne analize i/ili dijagnostičke procedure može se postaviti tačna dijagnoza i sprovesti efikasno lečenje ili izlečenje.

Broj obolelih od šećerne bolesti je u stalnom porastu širom sveta. Vremenom, bolest ukoliko nije dobro regulisana, dovodi do pojave oštećenja na malim i velikim krvnim sudovima. Krajnji ishod je oštećenje ili gubitak vida, oštećenje funkcije bubrega, razvoj infarkta srca ili mozga (šlog), bolest perifernih krvnih sudova. Zbog navedenog šećerna bolest spada u grupu osnovnih faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti. Ovoj grupi se pridružuje i gojaznost sa brojnim metaboličkim efektima.

Blagovremeno postavljanje dijagnoze i mogućnosti savremenog lečenja promenili su sliku dijabetesa kao i prognozu bolesti.

Svedoci smo porasta učestalosti bolesti štitaste žlezde, bilo da se radi o izmenjenoj funkciji ili građi. Štitasta žlezda raguliše naš bazalni metabolizam, reguliše nivo rada svih organa, pa su posledično i tegobe i znaci bolesti vrlo raznovrsni.

Pristupačnom dijagnostikom lako se mogu odrediti bolesti i pravovremeno započeti lečenje.