Radiologija

Radiologija je grana medicine koja se prevashodno bavi otkrivanjem bolesti i povreda, odnosno dijagnostikom.


Danas nema kliničke grane medicine koja ne koristi radiološke metode u utvrđivanju dijagnoze. U okviru medicinskih nauka postoji posebna specijalizacija – Radiologija na kojoj se lekari obučavaju u „čitanju“ slika koje nam daju radiološke tehnike, kako bi lekari koji leče pacijenta mogli postaviti pravu dijagnozu i dati pravu terapiju.

Radiologija je grana medicine koja se prevashodno bavi otkrivanjem bolesti i povreda, odnosno dijagnostikom.

Radiološkim tehnikama, kao što je ultrazvučni aparat, se nastoji vizuelizovati ljudsko telo i njegovi delovi kako bi se otkrilo postojanje promena koje bi se onda mogle pravovremeno lečiti.

U našoj ordinaciji na savremenim ultrazvučnim aparatima poslednje generacije možte uradite različite ultrazvučne preglede:

  • ultrazvuk abdomena
  • ultrazvuk kukova
  • ultrazvuk mekih tkiva
  • ultrazvuk CNS-a (centralnog nervnog sistema)
  • ultrazvuk urotrakta
  • ultrazvuk zglobova
  • ultrazvuk dojki