Kardiologija

Dečija kardiologija je subspecijalistička grana pedijatrije koja se bavi funkcionalnim ispitivanjem srca i bolestima kardiovaskularnog sistema kod dece (urođene srčane mane, miokarditis...).


Kao subspecijalistička grana pedijatrije dečija kardiologija se bavi funkcionalnim ispitivanjem srca i bolestima kardiovaskularnog sistema (urođene srčane mane, miokarditis...) kod dece od rođenja do 18. godine života.

Ukoliko dete ima neku od sledećih tegoba može postojati potreba da obavi pregled dečijeg kardiologa:

  • bol u grudima (stezanje, pritisak)
  • osećaj lupanja srca, preskakanja srca, nepravilnog srčanog rada, pauza u srčanom radu
  • gušenje, otežano disanje, nedostatak vazduha
  • malaksalost, nesvesticu, vrtoglavicu
  • oticanje potkolenica

Pregled dečijeg kardiologa ne mora biti ružno iskustvo za vaše dete a pomoći će mu na putu ka zdravom i normalnom životu i zato ga nemojte odlagati. 

U našoj ordinaciji možete obaviti:

  • Pregled dečijeg kardiologa sa ehokardiografskim pregledom (ultrazvuk srca)
  • EKG
  • 24 – 48H holter EKG-a
  • Laboratorijske analize