• Uho, grlo, nos: Antifašističke Borbe 21 a
 • Pedijatrija i interno: Antifašističke Borbe 23 ž
 • SRP

Kardiologija

Dečija kardiologija je subspecijalistička grana pedijatrije koja se bavi funkcionalnim ispitivanjem srca i bolestima kardiovaskularnog sistema kod dece (urođene srčane mane, miokarditis...).


Kao subspecijalistička grana pedijatrije dečija kardiologija se bavi funkcionalnim ispitivanjem srca i bolestima kardiovaskularnog sistema (urođene srčane mane, miokarditis...) kod dece od rođenja do 18. godine života.

Ukoliko dete ima neku od sledećih tegoba može postojati potreba da obavi pregled dečijeg kardiologa:

 • bol u grudima (stezanje, pritisak)
 • osećaj lupanja srca, preskakanja srca, nepravilnog srčanog rada, pauza u srčanom radu
 • gušenje, otežano disanje, nedostatak vazduha
 • malaksalost, nesvesticu, vrtoglavicu
 • oticanje potkolenica

Pregled dečijeg kardiologa ne mora biti ružno iskustvo za vaše dete a pomoći će mu na putu ka zdravom i normalnom životu i zato ga nemojte odlagati. 

U našoj ordinaciji možete obaviti:

 • Pregled dečijeg kardiologa sa ehokardiografskim pregledom (ultrazvuk srca)
 • EKG
 • 24 – 48H holter EKG-a
 • Laboratorijske analize