Neonatologija

Neonatologija je oblast medicine u čijem su fokusu novorođenčad.


Bebe, kada se rode, moraju biti detaljno pregledane kako bi se osiguralo da je sve u redu - ovo je posao neonatologa. Lekar koji je specijalno obučen da proceni i, ako je potrebno, tretira zdravstvene probleme novorođenčeta, naziva se neonatolog.

Posao koji neonatolog obavlja se svrstava u subspecijalnosti pedijatrije, koji se sastoji od medicinske nege pacijenata - dece. Iako pedijatri mogu da reše većinu zdravstvenih problema novorođenčadi, za sve ozbiljnije i složenije probleme oni moraju konsultovati neonatologa.

Neonatolozi su tu da otkrivaju i leče različite bolesti i stanja koja se javljaju kod novorođenčadi (dece od rođenja do kraja prvog meseca života), kao što su problemi sa disanjem, infekcije i urođeni defekti. Oni rešavaju sve zdravstvene probleme prevremeno rođene dece, novorođenčadi sa životno ugrožavajućim zdravstvenim problemima ili novorođenčadi kojima je potrebna operacija.

Redovno praćenje i vođenje plana ishrane kod novorođenčadi koja su bolesna ili slabo napreduju u TM ali i kod potpuno zdrave novorođenčadi jedan je od osnovnih zadataka neonatologa.