Nefrologija

Nefrologija je oblast medicine koja se bavi bolestima urinarnog trakta.


Dečija nefrologija je oblast medicine koja se bavi bolestima urinarnog trakta kod dece.

Najčešće bolesti su:

  • urođene anomalije bubrega, mokraćnih puteva, mokraćne bešike
  • urinarne infekcije
  • noćno mokrenje
  • kao i druge stečene bolesti

Urinarne infekcije, a naročito recidivantne urinarne infekcije kod dece su posebno važne sa aspekta ranog otkrivanja urođenih anomalija bubrega i urinarnog trakta.

Sam pregled obuhvata uzimanje anamneze odnosno razgovor sa detetom i njegovim roditeljima o sadašnjim tegobama, drugim oboljenjima (ukoliko ih ima), prethodnim operacijama i bolničkim lečenjima, bolestima u porodici… Ukoliko postoji prethodna medicinska dokumentacija lekar će je pregledati a potom pristupiti fizičkom pregledu (inspekciji, palpaciji, auskultaciji). Na osnovu svega prethodnog lekar će dati savet i preporuku za dalje lečenje (ako je potrebno) i predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici.

Od dodatne dijagnostike dečiji nefrolog može tražiti:

  • laboratorijske analize
  • ultrazvuk
  • skener
  • magnetnu rezonancu...

Otkrivanje anomalija u prenatalnom i ranom postnatalnom periodu, sistematski ultrazvučni pregled bubrega kod sve novorođene dece, i njihovo praćenje u prvih šest meseci života, od neprocenjive su važnosti.