Ortopedija

Dečija ortopedija predstavlja zasebnu granu ortopedije i najčešće se bavi lečenjem deformiteta, povreda zglobova, kostiju i mišića u dečijem uzrastu.


Dečija ortopedija predstavlja zasebnu granu ortopedije i najčešće se bavi lečenjem deformiteta, povreda zglobova, kostiju i mišića u dečijem uzrastu.

Danas je ortopedija pretežno hirurška grana zbog aktivnog, operativnog pristupa u terapiji mnogih stanja, ali isto tako blisko sarađuje sa medicinskim specijalnostima koje se bave neoperativnim (konzervativnim) lečenjem kao što su fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, neurologija, reumatologija itd.

Dijagnostika bolesti i povreda sistema za kretanje sastoji se od anamneze, kliničkog pregleda, laboratorijske i radiološke pretrage, kao i drugih specijalnih ispitivanja.

Ortopedska dijagnostika se širi i na dijagnostiku drugih organa, obzirom da se neki znakovi bolesti tek sekundarno javljaju kao ortopedski.