• Uho, grlo, nos: Antifašističke Borbe 21 a
  • Pedijatrija i interno: Antifašističke Borbe 23 ž
  • SRP

O operacijama

Na jednom mestu saznajte sve što vas interesuje o operacijama u našoj ustanovi, vrstu operacije, koji je stručni tim lekara, koja je priprema za operaciju, kakav je postoperativni tok kao i cenu operacije.