Alergologija

Alergologija je oblast medicine koja se bavi ispitivanjem preosetljivosti organizma i alergijama.


U našem okruženju postoji prisustvo velikog broja kako inhalacionih tako i nutritivnih alergena koji kod određenog broja dece izazivaju odbrambenu reakciju organizma koja se može manifestovati u vidu respiratornih smetnji, smetnji sa varenjem ili promena na koži. Ako sumnjate da vaše dete ima alergiju na neki od respiratornih ili nutritivnih alergena naš savet vam je da zakažete pregled kod alergologa.

Alergolog je doktor koji se specijalizirao u dijagnostifikovanju i lečenju bolesti koje izazivaju alergije. On je tu da identifikuje faktore koji uzrokuju alergije i pomogne pacijentima da ublaže simptome, spreče početno pojavljivanje alergije i, ukoliko je moguće, leče poremećaje koje alergije prouzrokuju.

Alergije se mogu pojaviti na različitim delovima tela, ali najčešća mesta gde se pojavljuju su nos, oči, pluća, sinusi, grlo, koža i stomačni zid.

Specijalista alergolog će prikupiti miedicinsku istoriju pacijenta, uputiće pacijenta na neophodna dodatna ispitivanja koja mogu biti u vidu alergo testova, kao što su kožne probe ili testovi iz krvi, kao i različite opšte analize kako bi isključio zdravstvene probleme koji nisu povezani sa alergijama, a sve u cilju otkrivanja alergena na koji pacijent reaguje. Alergolog može da traži od pacijenta da vodi dnevnik simptoma ili načina ishrane.

Lečenje alergije može da uključi i uklanjanje određenog tipa ishrane, leka, ali i imunoterapiju kao što su vakcine. Alergolog će pokazati pacijentu kako da spreči alergijske simptome.