Neurologija

Otkrivanje smetnji u normalnom razvoju deteta i rano prepoznavanje neurološkog problema oblasti su rada dečije neurologije.


Ako dete ima neki neurološki problem, to može da izazove smetnje u normalnom razvoju. Iz tog razloga važna je rana identifikacija ovakvih problema, kako bi se sprečile štetne posledice.

Neurološki pregled dece se izvodi pažljivo i u formi igre. Sam pregled je usmeren na ispitivanje funkcije mozga, kičmene moždine i perifernih nerava, a posebna pažnja se obraća na ponašanja dete, njegovu interakciju kao i intelektualno ponašanje.

Dečiji neurolog može tražiti kao dodatnu dijagnostiku:

 • ultrazvuk mozga
 • skener mozga
 • EEG (elektroencefalografiju)

Konsultativni pregled dečijeg neurologa potreban je u slučaju:

 • da dete izgubi svest pri povišenoj temperaturi (dečiji fras) ili bez povišene temperature
 • iznenadnih grčeva ruku i nogu ili lica
 • bolova u stomaku sa iznenadnim povraćanjem
 • glavobolje ili vrtoglavice
 • povremene slabosti vida, ispada u vidnom polju ili pojave duple slike
 • usporenog psihomotornog razvoja
 • iznenadnih motornih i psiholoških poremećaja (treptanje, gutanje sa zagledanošću...)
 • poremećaja spavanja
 • poremećaja pažnje (ADHD)
 • postoperativnog lečenja dece sa tumorima CNS-a
 • autizma
 • slabosti pri hodu, penjanju uz stepenice, ustajanju iz čučnja
 • trnjenja i gubitka osećaja u ekstremitetima
 • otežanog držanja otvorenih očnih kapaka, otežanog gutanj, ako dete ima opštu zamorljivost mišića u udovima
 • ukoliko se fontanela prebrzo zatvori (fontanela je mekani otvor na temenu bebe)
 • da dete krivi jednu polovinu lica...

Dečija neurologija tretira i simptome kao što su nevoljni pokreti, povrede vrata, glave ili kičmenog stuba, ukoliko se dete zacenjuje, ima noćne strahove, noćno mokrenje ili ukoliko muca.