Alergologija

Alergologija je jedna od najmlađih medicinskih disciplina, koja se bavi ispitivanjem preosetljivosti organizma i alergijama.


U našem okruženju postoji prisustvo velikog broja kako inhalacionih tako i nutritivnih alergena koji kod određenog broja osoba izazivaju odbrambenu reakciju organizma koja se može manifestovati u vidu respiratornih smetnji, smetnji sa varenjem ili promena na koži. Ako sumnjate da imate alergiju na neki od respiratornih ili nutritivnih alergena naš savet vam je da zakažete pregled kod alergologa.

Alergolog je doktor koji se specijalizirao u dijagnostifikovanju i lečenju bolesti koje izazivaju alergije. On je tu da identifikuje faktore koji uzrokuju alergije i pomogne pacijentima da ublaže simptome, spreče početno pojavljivanje alergije i, ukoliko je moguće, leče poremećaje koje alergije prouzrokuju.

Alergije se mogu pojaviti na različitim delovima tela, ali najčešća mesta gde se pojavljuju su nos, oči, pluća, sinusi, grlo, koža i stomačni zid.

Specijalista alergolog će prikupiti miedicinsku istoriju pacijenta, uputiće pacijenta na neophodna dodatna ispitivanja koja mogu biti u vidu alergo testova, kao što su kožne probe ili testovi iz krvi, kao i različite opšte analize kako bi isključio zdravstvene probleme koji nisu povezani sa alergijama, a sve u cilju otkrivanja alergena na koji pacijent reaguje. Alergolog takođe može tražiti od pacijenta da vodi dnevnik simptoma ili načina ishrane.

Lečenje alergije može da uključi i uklanjanje određenog tipa ishrane, leka, ali i imunoterapiju kao što su vakcine.

Imunoterapija predstavlja kontinuiranu primenu odgovarajućih doza alergena sa ciljem stvaranja tolerancije organizma na alergen koji pacijentu uzrokuje neprijatne simptome. Preporuka je da se ova vrsta terapije primenjuje od tri do pet godina. Za ovaj vid terapije postoji i određeni protokol. U početku se pacijentu daje rastuća doza alergena, sve do pune terapijske doze, a sve u cilju da pacijentu sama terapija bude korisna a da ne daje neželjene reakcije. Veoma je važno da pacijent izdrži terapiju do kraja, ne bi li se stvorila otpornost organizma na alergen. Cilj imunoterapije je da se poboljša kvalitet života pacijenta i da ima značajno smanjenje, odnosno, odustvo simptoma bolesti. Imunoterapija je jedina terapija alergija koja deluje na sam uzrok bolesti a ne na njene simptome.