Gastroenterologija

Gastroenterologija je subspecijalistička grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti digestivnog trakta (želudac, tanko i debelo crevo, jetra i pankreas).


Gastroenterologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem bolesti probavnog sistema, odnosno bolestima jednjaka, želuca, tankog creva, debelog creva, ali i bolesti bilijarnog sistema, pankreasa i peritoneuma.

Ukoliko imate neku od sledećih tegoba može postojati potreba da obavite pregled kod gastroenterologa:

 • bol ili nelagodnost u trbuhu (bol u stomaku)
 • otežano gutanje, mučninu, povraćanje
 • diareja, zatvor (opstipacija)
 • gubitak apetita
 • gubitak u težini

Gastorenterološki pregled obuhvata uzimanje anamneze ( razgovor sa pacijentom o sadašnjim tegobama, drugim oboljenjima (ukoliko ih ima), prethodnim operacijama i bolničkim lečenjima, bolestima u porodici itd...), uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji), klinički pregled i dijagnostičke procedure a sve u cilju postavljanja precizne dijagnoze i propisivanja odgovarajuće terapije.

Neke od osnovnih dijagnostičkih procedura koje se koriste u gastroenterologiji su:

 • ultrazvuk abdomena
 • različite laboratorijske analize
 • rendgensko ili skenersko snimanje
 • endoskopski pregledi – gastroskopija i kolonoskopija

Gastroskopija je endoskopski pregleda gornjeg digestivnog trakta – jednjak, želudac i dvanaestopalačno crevo. Pregled se obavlja pomoću endoskopa – dugačke, tanke (debljine malog prsta), fleksibilne cevi na kojoj se nalaze kamera i izvor hladnog svetla, a koja se preko usne duplje uvodi u jednjak i dalje do dvanaestopalačnog creva. Ova metoda se može primeniti i u terapijske svrhe, na primer za uklanjanje polipa. Endoskop omogućava i uzimanje malog uzorka tkiva, biopsiju, za potrebe histopatološke analize.

Kolonoskopija je dijagnostička procedura kojom se pomoću dugog, fleksibilnog, cevastog optičkog instrumenta (kolonoskopa) pregleda unutrašnjost debelog creva u njegovoj celokupnoj dužini. Kolonoskopija se smatra i metodom izbora u skriningu, tj. preventivnoj dijagnostici, karcinoma debelog creva, četvrtog po učestalosti i kod žena i kod mučkarca. Prema preporuci Američkog Kancerološkog Udruženja (American Cancer Society) i muškarci i žene bi nakon pedesete godine života trebalo da obavljaju kolonoskopski pregled na svakih 10 godina. Pregled bi trebalo raditi i ranije i češće u slučajevima kada postoje dodatni faktori rizika, kao što su:

 • porodična istorija karcinoma debelog creva ili adenomatoznih polipa kod srodnika u prvom kolenu srodstva pre 60-e godine ili kod dva srodnika u prvom kolenu u bilo kojoj životnoj dobi,
 • porodica sa naslednim sinndromima kolorektalnog kancera, kao što su adenomatozni polipi,
 • lična istorija karcinoma debelog creva ili adenomatoznih polipa,
 • lična istorija hronične inflamatorne bolesti creva (Kronova bolest).

Za gastroskopski i kolonoskopski pregled neophodna je prethodna priprema koja se razlikuje u odnosu na pregled koji se obavlja.