Dečija hirurgija

Dečija hirurgija je grana kliničke medicine i oblast hirurgije koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti dečjeg uzrasta koje se moraju lečiti radom ruku dečjeg hirurga i primenom specifičnih mehaničkih sredstava (instrumenata).


Između hirurgije odraslih i dečije hirurgije postoje mnoge razlike, koje se zasnivaju na specifičnostima u funkciji organizma deteta u odnosu na organizam odraslih. Razlike su više izražene što je dete mlađe. Najizraženije su kod novorođenčeta (prvi mesec života) i odojčeta (prva godina života).

Zbog nepotpune razvijenosti organskih sistema deca su sklonija hipotermiji, dehidrataciji, otkazivanju funkcije bubrega, srca i pluća i bržem razvoju šoka. A kod dece je i različito izračunavanje potreba za elektrolitima i koloidima kod opekotina u odnosu na odrasle osobe.

Kod dece postoje mnoge urođene anomalije koje se manifestuju ili odmah posle rođenja ili tokom prve godine života a koje se leče isključivo hiruškim putem.

Još jedna bitna razlika između dečije hirurgije i hirurgije odraslih je i nežnost i vulnerabilnost tkiva kod dece tokom hirurških intervencija. Mnogo veća pažnja mora da se posveti preciznoj hirurškoj tehnici prilikom manipulacije tkivima i postavljanju šavova.

Etiologija mnogih hirurških bolesti kod dece je različita od etiologije istih bolesti kod odraslih, što nameće primenu drugačije hiruške tehnike. U tom smislu urođene anomalije kod dece koje nastaju zbog poremećaja u embrionalnom razvoju operišu se najčešće različitom hirurškom tehnikom nego one kod odraslih.