Hematologija

Hematologija se bavi proučavanjem sastava i funkcijama krvi i krvotvornih organa, i dijagnostikom i lečenjem bolesti krvi.


Hematologija je grana interne medicine koja se bavi urođenim i stečenim poremećajima krvi poput poremećaja broja i oblika krvnih ćelija, poremećaja zgrušavanja krvi, kao i bolesti limfnog tkiva (slezine i limfnih čvorova)

Simptomi koji mogu ukazati da postoji neka vrsta poremećaja krvi su slabost, malaksalost, zujanje u ušima, vrtoglavica, lupanje srca, noćni grčevi u mišićima ruku i nogu, gubitak apetita, muka i glavobolja. Česti simptomi su i poremećaj vida, povišena temperatura, promene na koži u vidu modrica, pad imuniteta, bolovi u kostima, produženo krvarenje nakon povrede itd

Jedan od najčešćih poremećaja krvi zbog kojeg se pacijenti obraćaju hematologu je anemija. Najčešći simptomi anemije su malaksalost, brzo zamaranje, proređivanje kose i krzanje noktiju.

Hematologija se bavi i poremećajima hemostaznog sistema tj. pojačanom sklonošću krvarenjima. Ovaj poremećaj može nastati u ranom detinjstvu pojavom modrica na koži, naročito bez udaraca. To su takozvane spontane modrice. Ponekad su to i krvarenja iz nosa i dugotrajan menstruacioni ciklus. Određivanjem rutinskih testova hemostaze dijagnoza se može vrlo precizno postaviti.

Još jedan poremećaj kojim se hematologija bavi je i trombofilija koja predstavlja sklonost ka pojačanom zgrušavanju krvi. Ovaj poremećaj može biti urođenog ili stečenog karaktera. Trombofilija se otkriva nastankom tromboze vena ili arterija, uglavnom kod mladih osoba od dvadesete do četrdeset pete godine života. Kod žena ovaj poremećaj može izazvati višestruke gubitke trudnoća. Ispitivanjima se na veoma lak način može ustanoviti poremećaj i preduzeti adekvatno lečenje za trombofilna stanja.

Čest problem kojim se bavi hematologija je i uvećanje limfnih žlezda. Najčešće se radi o uvećanju limfnih žlezda kao posledici neke infekcije. To može biti upala zuba, virusne bolesti, parazitološka obolenja itd. Međutim, ukoliko dođe do uvećanja limfnih žlezda, moguće je da se radi o nekom obolenju iz grupe tzv. limfoproliferativnih obolenja.

Na samom pregledu hematolog će obaviti razgovor sa pacijentom (uzimanje anamneze) i uraditi detaljan klinički pregled, a ukoliko je potrebno predložiće dodatna dijagnostička ispitivanja:

  • Ispitivanje periferne krvi (KKS i LE formula)
  • Ispitivanje kostne srži
  • Ispitivanje limfnih žlezda
  • Ispitivanje hemostaze i koagulacije