Dečija urologija

Dečija urologija je klinička grana medicine koja se bavi oboljenjima urinarnih organa kao i genitalnih organa kod dece.


Dečija urologija se bavi dijagnostikom, evaluacijom i lečenje urođenih i stečenih poremećaja urinarnog trakta i genitalnih organa dece, od rođenja do adolescencije.

Anomalije i oboljenja urotrakta i genitalija počevši od najbanalnijih kao što je fimoza pa do najsloženijih kao što je transplantacija bubrega su predmet interesovanja dečijih urologa.

Ako vaše dete ima neku od urođenih anomalija ili stečenih poremećaja genito-urinarnog trakta potrebno je da se obratite dečijem urologu.

Mnogo su češće pacijenti kod dečijeg urologa dečaci nego devojčice, a najčešći problemi zbog kojih se oni dovode kod urologa su preventivni pregled kod urologa do polaska u školu, zatim zbog kožice, nespuštenih testisa, preponskih i vodenih kila i svih ostalih urođenih anomalija koje se mogu otkriti u ranom detinjstvu i tada se i rešavati.