Pulmologija

Pulmologija je subspecijalistička grana interne medicine koja se bavi bolestima pluća i respiratornog sistema.


Pulmologija je oblast medicine koja se bavi bolestima pluća i respiratornog sistema. Pulmolozi rade sa pacijentima koji imaju ozbiljne akutne ili hronične disajne probleme. Dok lekari opšte prakse mogu da se uspešno bave ne tako ozbiljnim i akutnim bolestima kao što su prehlade ili različite respiratorne infekcije, za dijagnostikovanje i tretman kompleksnijih oboljenja koja prvenstveno zahvataju pluća biće vam potreban specijalista pulmolog.

Kod ozbiljnijih oboljenja prvi korak predstavlja pravilna dijagnoza, do koje pulmolozi dolaze pomoću različitih dijagnostičkih procedura kao što su spirometrija (merenje kapaciteta pluća i protoka vazduha kroz disajne puteve), rengenski snimak, laboratorija… Neretko se dešava da pulmolog traži da se neka od dijagnostičkih procedura koja je već urađena ponovi. Jednom kada se dijagnoza postavi pulmolog će vam prepisati potrebnu terapiju. Kod određenih oboljenja terapija nije dovoljna već se mora pristupiti hiruškom lečenju u kom slučaju će vas pulmolog uputiti kod hirurga na dalja ispitivanja i dogovore.

Pušenje, alergije i zagađenje vazduha, mnogobrojne bakterije i virusi uzročnici su povećanog oboljevanja od plućnih bolesti. Veliki broj pacijenata sa kojima pulmolozi rade imaju hronične disajne probleme, tako da je pulmolog onaj koji adaptira tretman prema specifičnostima pacijenta i njegovog načina života.