Opšta pedijatrija

Pedijatrija je oblast medicine koja se bavi decom od prvog dana rođenja pa sve do adolescencije, kako preventivom tako i lečenjem.


Pedijatrija predstavlja oblast medicine koja se bavi preventivom i lečenjem dece, kao i savetodavnim radom sa njihovim roditeljima.

U okviru preventive pedijatrija se bavi zdravom decom i podrazumeva:

  • praćenje rasta i razvoja deteta
  • vakcinaciju prema nacionalnom i međunarodnim kalendarima vakcinacije
  • ultrazvučno snimanje kukova u prvoj godini života
  • pregled dece pred polazak u kolektiv
  • sistematske preglede dece u predškolskom i školskom uzrastu

Kod nas možete u okviru pedijatrijske službe sprovesti sve redovne preglede za decu koji podrazumevaju praćenje rasta i razvoja.

Ako je vaše dete bolesno možete ga dovesti na pregled kod iskusnih i posvećenih pedijatara kao i pedijatara - subspecijalista iz različitih oblasti medicine (pulmologija, alergologija, kardiologija, fizijatrija, ortopedija i druge).

Kao i kod odraslih i kod dece su nekada potrebne pored pregleda dodatne dijagnostičke procedure a kod nas za vaše dete možete na savremenoj opremi obaviti sledeću dijagnostiku:

  • različite ultrazvučne preglede (kukovi, abdomen, CNS...)
  • kompletan kardiološki pregled sa ultrazvukom srca
  • spirometriju

Zahvaljujući posvećenosti našim najmlađim pacijentima dobili smo poverenje mnogih roditelja kada je u pitanju njihova najveća dragocenost, njihova deca.