Prof dr Lukač Marija

Specijalista dečiji hirurg


Prof dr Lukač Marija specijalista dečiji hirurg

Prof dr Lukač Marija

Specijalista dečiji hirurg

Prof dr Lukač Marija je specijalista dečiji hirurg i jedna je od vodećih lekara iz ove oblasti. Poznata je po hirurgiji urođenih anomalija novorođenčeta, hirurgiji debelog creva kod dece kao i lečenju opstipacije kod dece.

Od 1984. godine radi na Univerzitetska dečija klinika Tiršova u Beogradu, gde je Šef odeljenja Neonatalne hirurgije.

Profesor je na katedri Hirurgije, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Obrazovanje:

  • 1982. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 1986. - Magistarski rad na temu „Patoanatomske promene kod urođenog iščašenja zgloba kuka u dece“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 1988. - Specijalizacija iz dečje hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 1998. - Doktorska disertacija na temu “Prognostički faktori značajni za uspostavljanje fekalne i urinarne kontinencije u dece sa anorektalnim anomalijama“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Član je Evropskog udruženja dečjih hirurga (EUPSA), Svetskog udruženja dečjih koloproktologa, Sekcije za dečju hirurgiju Srpskog lekarskog društva, Udruženja koloproktologa Srbije i Crne Gore i Childrens Proctology Club