Prim dr Džambasanović Slobodan

Specijalista dečiji hirurg i dečiji urolog


Dr Džambasanović Slobodan

Prim dr Džambasanović Slobodan

Specijalista dečiji hirurg i dečiji urolog

Dr Džambasanović Slobodan je specijalista dečije hirurgije i dečije urologije. Radi u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić". Svoje bogato višegodišnje iskustvo stekao je radom u državnim i privatnim ustanovama.

Posebnu sferu njegovog interesovanja predstavlja - laparoskopska hirurgija, endoskopsko lečenje kalkuloze urotrakta i vezikoureternog refluksa.

Licencu za laparoskopske operacije stekao je 2004. - Edukacija u Parizu u "Tenon opital" za endoskosko lasersko lečenje kalkuloze urotrakta.

Član je SLD – udruženja dečijih hirurga, kao i European Pediatric Surgeons Association. Autor je i koautor većeg broja radova iz oblasti dečije hirurgije i dečije urologije

Obrazovanje:

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1996.
  • Specijalizacija dečije hirurgije 2004.
  • Uža specijalizacija iz dečije urolgije 2012.