Doc dr Vlahović Aleksandar

Specijalista dečije hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije


Doc dr Vlahović Aleksandar specijalista dečije hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije

Doc dr Vlahović Aleksandar

Specijalista dečije hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije

Doc dr Vlahović Aleksandar je specijalista dečje hirugije i specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, sa višegodišnjim radnim iskustvom kako u državnim tako i privatnim ustanovama. U periodu od devetnaest godina kao specijalista dečije hirurgije obavio je samostalno preko 8000 operacija vezanih za patologiju dečije hirurgije, dečije plastične hirurgije i plastične hirurgije, a posebno interesovanje ima za oblast vaskularnih anomalija kod dece.

Obrazovanje:

 • 1989-1995 Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd. Diplomirao na Medicinskom fakultetu 1995. godine 
 • 1995-1996 Obavezni medicinski staž u KBC Zvezdara u okviru saradnje Medicinskog fakulteta i ove bolnice za studente koji su diplomirali sa visokim prosekom i imaju manje od 26 godina. Najveći deo staža proveo je na odeljenju vaskularne hirurgije Klinike za hirurgiju KBC Zvezdara.
 • 1996. godine položio državni ispit pred komisijom Republičkog Ministarstva Zdravlja.
 • 1996. godine odobrena mu je volonterska specijalizacija iz dečje hirurgije od strane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • 1997. godine zaposlen na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Republike Srbije „Dr Vukan Čupić“ 
 • 2001. godine položio specijalistički ispit iz dečje hirurgije i stekao zvanje specijaliste Dečje hirurgije

Stručno usavršavanje:

 • Novembar 2003. godine stručno usavršavanje u Great Ormond Street bolnici u Londonu 
 • April 2005. godine odbranjena Magistarska teza „Značaj savremene klasifikacije vaskularnih anomalija dece u dijagnostikovanju i lečenju“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • 2007. godine stručno usavršavanje na Showa Univerzitetu u Tokiju na Klinici za Plastičnu i Rekonstruktivnu hirurgiju čiji je načelnik Profesor Yoshiaki Hosaka.
 • U decembru 2010. godine odbranjena Doktorska disretacija pod naslovom „Procena efektivnosti tehnike kružne ekscizije i „šava duvankese“ u hirurškom lečenju dečjih hemangioma“
 • U novembru 2011. godine izabran u zvanje Kliničkog asistenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu za užu naučnu oblast (predmet) Hirurgija sa anesteziologijom (dečja hirurgija).
 • U martu 2012. gost predavač na klinici za Plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju LKH Univerziteta u Grazu, 
 • U aprilu 2015. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, položio specijalistički ispit 
 • U decembru 2019. godine gost predavač na klinici za Dečju i adolescentnu hirurgiju LKH Univerziteta u Grazu

Posebno:

 • Priznanje za celukupnu naučnopublicističku delatnost u 2017. godini dodeljeno povodom 50 godina Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije Dr Vukan Čupić, Beograd
 • Zahvalnica Srprskog lekarskog društva 2019. godine.
 • Uvođenje metode dr F. Firmin za operativno lečenje urođene anomalije ušne školjke (mikrotija)

Član je predsedništva Srpskog udruženja za plastičnu rekonstruktivnu hirurgiju i estetsku hirurgiju (SRBPRAS). Autor je i koautor velikog broja stručnih radova.