Prof. dr Ida Jovanović

Specijalista pedijatar-kardiolog


Prof. dr Ida Jovanović

Prof. dr Ida Jovanović

Specijalista pedijatar-kardiolog

Prof. dr Ida Jovanović je specijalista pedijatrije sa subspecijalizacijom kardiologije sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Vanredni je član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva od 2013. kao i redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beograd od 2010.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 1979. godine. Od 1980. do 2017. je radila u Univerztetskoj dečjoj klinici (UDK) u Beogradu, a od 2017. u Medigroup opštoj bolnici u Beogradu i BioCell opštoj bolnici. Specijalista pedijatrije je od 1987, a subspecijalista kardiologije od 2002. godine. Magistarsku tezu odbranila je 1985., a doktorsku disertaciju 1993. Od 2001. do 2009. je bila direktor Centra za pedijatrju UDK, a od 2009. do 2012. generalni direktor UDK. U periodu od 1987. do 2018. usavršavala se u centrima za pedijatrijsku i adultnu kardiologiju u Velikoj Britaniji, Americi i Nemačkoj.

Bila je rukovodilac po 5, a saradnik u 7 različitih, uključujući i FP7 projekat Evropske Komisije. Autor 320 radova u nacionalnim i internacionalnim časopisima, 48 u internacionalnom časopisima i 39 u Current contentu. Autor je 2 i koautor u 12 knjiga i monografija publikovanih u zemlji i inostranstvu. Predavač po pozivu na više od 30 međunarodnih skupova.

Član je SLD od 1980. Bila je osnivač i predsednik Jugoslovenskog, a potom Srpskog udruženja za ehokardiografiju, član je Evropskih udruženja za pedijatrijsku kardiologiju, kardiologiju, magnetnu rezonancu srca. Dobitnik je Oktobarske nagrade, Nagrade za životno delo lekara Republike Srpske, nagrade Udruženja kardiologa za izuzetne rezultate i doprinos na polju Kardiologije, Pedijatrijske sekcije SLD.