Prof dr Đukić Milan

Specijalista dečiji kardiolog


Prof dr Đukić Milan

Specijalista dečiji kardiolog

Prof. dr Milan Đukić je specijalista pedijatrije sa supspecijalizacijom iz kardiologije. Dugogodišnje profesionalno iskustvo razvija na Univerzitetskoj dečjoj klinici "Tiršova" kao dečiji kardiolog. Profesor je na katedri pedijatrije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Posebne oblasti delatnosti su:

  • Ehokardiografske tehnike
  • Kateterizacije srca
  • Transkateterska korekcija urođenih srčanih mana
  • Lečenje odraslih sa urođenim srčanim mana

Istaknut je stručnjak u oblasti dečije kardiologije. Bio je stipendista ministarstva nauke Sachsen, Nemačka (2002. godine) i predavač na edukacijama pedijatara. Kao autor ili koautor objavio je 189 radova.

Obrazovanje:

  • od 1982 do 1988 Osnovne studije. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • od 1990 do 1992 Magistarske studije iz kardiologije.Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • do 1994 Specijalizacija iz pedijatrije Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • do 1995 Magistarski rad na temu: "Korelacija hemodinamskih vrednosti dobijenih metodom ehokardiografije i kateterizacije srca u proceni opstruktivnih lezija velikih krvnih sudova".

Stalno je zaposlen u Univerzitetskoj dečijoj klinici “Tiršova“ kao pedijatar - kardiolog.

Vanredni je professor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.