Repozicija nosa


Intervencija repozicije nosa predstavlja zbrinjavanje povrede preloma nosa. Prelom nosnih kostiju najčešće nastaje dejstvom tupe sile (tuča, saobraćajna povreda, zadesno povređivanje…). U kliničkoj slici dominiraju deformitet, dislokacija koštane osnove, otok, hematom, krvarenje, opstrukcija nosa i bol. Pacijent oseti bol u momentu udara. Krvarenje iz nosa je obavezan simptom kod preloma nosnih kostiju. Palpacijom nosne piramide se ustanovi mobilnost kosti i hrskavice, osećaju se krepitacije usled pomeranja frakturiranih delova kosti. Definitiva dijagnoza se postavlje profilnim RTG snimkom nosnih kostiju.

Više o ovoj operaciji saznajte na našem blogu.

Cena operacije

(u cenu su uključeni svi troškovi izuzev preoperativne pripreme)

Cena
Repozicija nosa 70,000.00 RSD