Parcijalno odstranjivanje krajnika (tonsilotomija)


Tonsilotomia je operacija kojom se parcijalno odstranjuju krajnici, u narodu popularno nazvana skraćivanje ili „šišanje“ krajnika. Za razliku od operacije krajnika (tonsilectomie) kod ovog hiruškog zahvata se ne odstranjuju kompletno krajnici već samo njihov deo.

Parcijalno odstranjivanje krajnika se radi u slučajevima kada su krajnici sami po sebi zdravi, odnosno ne daju česte infekcije, ali su fizički veliki i predstavljaju prepreku.

Glavna indikacija za parcijalno odstranjivanje krajnika je veoma otežano disanje sa prekidima u disanju tokom spavanja u trajanju dužem od 5 sekundi, takozvana sleep apnea. Prateće indikacije su i hrkanje kao i otežano gutanje hrane što kod dece dovodi i do slabijeg napredovanja.

Ukoliko pored gore navedenih indikacija deca imaju i česte infekcije onda se ne preporučuje parcijalno odstranjivanje krajnika već njihovo kompletno uklanjanje, jer je u ovom slučaju sam krajnik bolestan i predstavlja izvor infekcija, pa se ove infekcije neće sprečiti ukoliko se njihov izvor ne ukloni u potpunosti.

Više o ovoj operaciji pročitajte na našem blogu.

Cena operacije

 (u cenu su uključeni svi troškovi izuzev preoperativne pripreme)

Cena
Parcijalno odstranjivanje krajnika - Tonsilotomia 95,000.00 RSD