Operacija klempavih ušiju


Klempave uši su stanje koje je obično urođeno. Ušne školjke su previše odmaknute od bočne površine glave - dela iza uha koji se zove planum mastoida. Klempave uši ne utiču na funkciju sluha, ali su ozbiljan estetski problem i mogu dovesti do psihološkog opterećenja: stida, nelagode, povlačenja u sebe, izlaganja vršnjačkom zadirkivanju.

Ušna školjka raste relativno brzo, tako da do 6. godine života po pravilu dosegne 90% konačne veličine i oblika. Stoga, klempave uši možemo korigovati vrlo rano, već neposredno pre polaska u školu.

Više o operaciji saznajte na našem blogu.

Cena operacije

(u cenu su uključeni svi troškovi izuzev preoperativne pripreme)

Cena
Operacija klempavih ušiju 130,000.00 RSD
Operacija klempavih ušiju - lokalna anestezija 120,000.00 RSD