Klempave uši

Klempave uši su stanje koje je obično urođeno. Ušne školjke su previše odmaknute od bočne površine glave - dela iza uha koji se zove planum mastoida. Klempave uši ne utiču na funkciju sluha, ali su ozbiljan estetski problem i mogu dovesti do psihološkog opterećenja: stida, nelagode, povlačenja u sebe, izlaganja vršnjačkom zadirkivanju.


O operaciji

Klempave uši su stanje koje je obično urođeno. Ušne školjke su previše odmaknute od bočne površine glave - dela iza uha koji se zove planum mastoida. Klempave uši ne utiču na funkciju sluha, ali su ozbiljan estetski problem i mogu dovesti do psihološkog opterećenja: stida, nelagode, povlačenja u sebe, izlaganja vršnjačkom zadirkivanju.

Ušna školjka raste relativno brzo, tako da do 6. godine života po pravilu dosegne 90% konačne veličine i oblika. Stoga, klempave uši možemo korigovati vrlo rano, već neposredno pre polaska u školu. U ovom uzrastu operaciju obilno iniciraju roditelji deteta, svesni mogućih nelagodnosti kojima bi dete moglo biti izloženo. Sledeća uzrasna kategorija u kojoj se tipično radi otoplastika je period adolescencije, od 14. do 18. godine života. Tada deca sama osećaju potrebu za promenom jer je to razdoblje naglašenog formiranja identiteta. Motivacija je ovde vrlo snažna, samostalna, tako da svi pacijenti dobro podnose operaciju i postoperativni tok.

Operacija se može uraditi različitim tehnikama, i u lokalnoj anesteziji. Uz lokalnu anesteziju obezbeđena je potpuna bezbolnost, a smanjena je potreba za kliničkim ispitivanjem u sklopu preoperativne pripreme koje je neizbežno u slučaju operacije u opštoj anesteziji. Mora se uzeti u obzir uzrast deteta, saradnja i komfor tokom intervencije. Kod mlađe dece, uzrasta ispod 12 god, savetuje se opšta anestezija.

Priprema za operaciju – ukoliko se radi u opštoj anesteziji

Pre operacije je potrebno uraditi preoperativnu pripremu koja obuhvata:

  1. Pregled pedijatra/interniste (u zavisnosti od uzrasta pacijenta)
  2. Laboratoriju: kompletna krvna slika sa formulom, urin, glikemija, vreme krvarenja i vreme koagulacije

Potrebno je da pedijatar/internista na osnovu pregleda i urađene laboratorije da zaključak da se pacijent može operisati. Važno je napomenuti da lekar prilikom pregleda pacijenta može tražiti dodatne laboratorijske analize ili dodatne preglede kako bi sa sigurnošću utvrdio zdravstveno stanje pacijenta.

Preoperativnu pripremu možete uraditi kod nas ili kod svog izabranog lekara. Ukoliko preoperativna priprema nije urađena u našoj ustanovi morate nam pre termina operacije javiti da je pacijent dobio potvrdu da se može operisati i na dan operacije nam dostaviti sve laboratorijske nalaze kao i nalaz lekara na uvid.

NAPOMENA: Rezultati laboratorije i zaključak pedijatra/interniste ne smeju biti stariji od 7 dana od zakazanog termina operacije.

Kakav je postoperativni tok?

Sama operacija traje 60 - 90 minuta. Po pravilu se dobro podnosi. Pacijent se isti dan može pustiti na kućno lečenje.

Od terapije se koriste samo lekovi za bolove, koji nisu intenzivni i ne traju duže od 2-3 dana. Pojedini hirurzi daju i antibiotike, ali to nije obavezno.

Kada se dete operiše tehikom po Cottle-u, rana se previja svaki drugi dan. Dete nosi zavoj oko glave ili pamučnu mrežicu. Konci se obično skidaju oko 10 dana nakon intervencije, u zavisnosti od brzine stvaranja i kvaliteta ožiljka. U tom periodu pacijent ne ide u kolektiv niti se bavi fizičkim aktivnostima. Ožiljak iza uha je slabo primetan, ali se 3 nedelje nakon uklanjanja konaca mogu koristiti kreme za ožiljke. Nakon uklanjanja konaca preporučuje se nošenje pamučne, elastične trake u periodu od 6-8 nedelja, naročito u toku spavanja.

Cena operacije

(obuhvata sve troškove osim preoperativne pripreme)

Cena
Klempave uši 107,000.00 RSD
Klempave uši - lokalna anestezija 94,000.00 RSD