Detubacija (hiruško vađenje cevčica)


Kada aeracione cevčice spontano ne ispadnu posle godinu dana od njihove ugradnje (10-15% cevčica), preporučuje se njihovo vađenje. Svoju funkciju u ventilaciji srednjeg uha one završe u ovom periodu. Duži boravak ne dovodi do boljih rezultata sluha, a raste procenat perforacije nakon uklanjanja, koji je u proseku 0,5 % (jedna od 200 bubnih opni ne zaraste nakon ispadanja/uklanjanja cevčica).

Sama intervencija je kratkotrajna, traje nekoliko minuta. Savetuje se opšta inhalaciona anestezija, jer je sam trenutak hvatanja cevčice instrumentom vrlo bolan i može dovesti do povrede bubne opne. Obevezno se koristi operacioni mikroskop.

Više o ovoj operaciji pročitajte na našem blogu.

Cena operacije

 (u cenu su uključeni svi troškovi izuzev preoperativne pripreme)

Cena
Detubacija 35,000.00 RSD