Detubacija - vađenje ventilacionih cevčica

Kada aeracione cevčice spontano ne ispadnu posle godinu dana od njihove ugradnje (10-15% cevčica), preporučuje se njihovo vađenje. Svoju funkciju u ventilaciji srednjeg uha one završe u ovom periodu. Duži boravak ne dovodi do boljih rezultata sluha, a raste procenat perforacije nakon uklanjanja, koji je u proseku 0,5 % (jedna od 200 bubnih opni ne zaraste nakon ispadanja/uklanjanja cevčica).


Kada je potrebno uraditi operaciju detubaciije?

Kada aeracione cevčice spontano ne ispadnu posle godinu dana od njihove ugradnje (10-15% cevčica), preporučuje se njihovo vađenje. Svoju funkciju u ventilaciji srednjeg uha one završe u ovom periodu. Duži boravak ne dovodi do boljih rezultata sluha, a raste procenat perforacije nakon uklanjanja, koji je u proseku 0,5 % (jedna od 200 bubnih opni ne zaraste nakon ispadanja/uklanjanja cevčica).

Sama intervencija je kratkotrajna, traje nekoliko minuta. Savetuje se opšta inhalaciona anestezija, jer je sam trenutak hvatanja cevčice instrumentom vrlo bolan i može dovesti do povrede bubne opne. Obevezno se koristi operacioni mikroskop.

Priprema za operaciju

Pre operacije je potrebno uraditi preoperativnu pripremu koja obuhvata:

  1. Pregled pedijatra
  2. Laboratoriju

Potrebno je da pedijatar na osnovu pregleda i urađene laboratorije i dijagnostike da zaključak/saglasnost da za pacijenta nema kontraindikacija za opštu anesteziju i da se može operisati. Važno je napomenuti da lekar prilikom pregleda pacijenta može tražiti dodatne laboratorijske analize ili dodatne preglede kako bi sa sigurnošću utvrdio zdravstveno stanje pacijenta.

Preoperativnu pripremu možete uraditi kod nas ili kod svog izabranog lekara. Ukoliko preoperativna priprema nije urađena u našoj ustanovi morate nam pre termina operacije javiti da je pacijent dobio potvrdu da se može operisati i na dan operacije nam dostaviti sve laboratorijske nalaze kao i nalaz lekara na uvid.

NAPOMENA: Rezultati laboratorije i zaključak pedijatra/interniste ne smeju biti stariji od 7 dana od zakazanog termina operacije.

Postoperativni tok

Pacijent se vrlo brzo, posle 2-3 sata, otpušta iz bolnice na dalje kućno lečenje. Oporavak je jednostavan. Bubna opna zarasta vrlo brzo, posle 2-3 dana. Kontrola se pravi 5-7 dana nakon operacije da se potvrdi zarastanje. U tom periodu se uši ne kvase.

Analgezija i antibiotici nisu potrebni.

Dugostajaće Good-ove cevčice

Kada su u pitanju dugostajaće Good-ove cevčice, one su dizajnirane tako da kada se pravilno postave, ne mogu same da ispadnu. One se ugrađuju kod recidivirajućeg sekretornog otitisa. Obično se uklanjaju nakon 3 godine. One se takođe uklanjaju u opštoj anesteziji, pod kontrolom mikroskopa. Oporavak i postoperativni tok su isti kao kod običnih - Sheppardovih cevčica.

 

Sadržaj na našem sajtu je opšte informativnog karaktera i ne predstavlja zamenu za savet i pregled lekara. Ukoliko planirate primenu informacija dobijenih na našem sajtu potrebno je prethodno posavetovati se sa lekarom.

Cena operacije

(obuhvata sve troškove osim preoperativne pripreme)

Cena
Detubacija 35,000.00 RSD