Dr Tomić Đorđe

Specijalista otorinolaringolog


Dr Tomić Đorđe specijalista otorinolaringolog

Dr Tomić Đorđe

Specijalista otorinolaringolog

Dr Đorđe Tomić je specijalista otorinolaringologije sa više od 30 godina iskustva iz ove oblasti. Obavlja većinu operativnih intervencija iz oblasti uha, grla i nosa.

Specijalna interesovanja su mu: Pedijatrijska otorinolaringologija, problem hrkanja i sleep apnee, Otohirurgija i Hirurgija nosa i sinusa.

Učesnik je i predavač na brojnim kongresima i savetovanjima u zemlji i inostranstvu.

Pohađao je kurs Endoskopske sinus hirurgije u Grazu kod prof Stammbergera, kurseve iz Funkcionalne i esteske hirurgije nosa, Bologna, Italija, kao i kurs Otohirurgije Colombiers, Francuska. Pohadjao je kurs i ima sertfikat dobre kliničke prakse(GCP).

Član je Predsedništva ORL sekcije Srpskog lekarskog društva.

Stalno zaposlen u - KBC Dr Dragiša Mišović Dedinje

U našoj ustanovi kod doktora možete obaviti sledeće:

  • pregled orl specijaliste
  • timpanometriju
  • tamponadu nosa
  • ispiranje ušiju
  • pregled pod mikroskopom
  • endoskopski pregled
  • različite operacije iz ORL oblasti