Prof dr Stojanović Ljudmila

Specijalista reumatolog


Prof Dr Stojanović Ljudmila specijalista reumatolog

Prof dr Stojanović Ljudmila

Specijalista reumatolog

Prof dr Stojanović Ljudmila je specijalista internista – reumatolog. Svoje višedecenijsko iskustvo stekla je radom u inostranstvu i Srbiji, u državnim ustanovama i privatnoj praksi.

U svakodnevnom radu obavlja:

 • reumatološke preglede svih vrsta reumatskih oboljenja
 • davanje intraartikularnih i paravertebralnih infiltracija (“blockade”), kada ima indikacija.

Posebne teme njenog naučnog interesovanja su: Sistemski Eritemski Lupus (SLE); Antifosfolipidni sindrom (APS); Vakcinacija kod bolesnika sa autoimunim reumatskim bolestima

Radno iskustvo i kretanje u struci:

 • 1978. godine - Klinika Interne medicine, Ruska federacija.
 • 1984. – 1990. godine – Institut Reumatologije Akademije Nauka Ruske federacije, Moskva. Zvanje: naučni saradnik. U ovoj svetskog glasa Ustanovi je zavrsila subspecijalizaciju iz reumatologije i magistrirala.
 • 1990. – 1994. godine - procedure nostrifikacija diploma (doktora medicine, specijaliste interne medicine, magistra, subspecijaliste iz uže oblasti - reumatologija) na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
  • Od 1994. godine do sada - zaposlena u KBC “Bežanijska kosa” u Beogradu (Nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu): od 2013.: načelnik Centra za naučno-istraživački rad, Predsednik Naucnog odbora.
 • Doktor medicinskih nauka 1999. godine - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • 2002. godine - Primarijus
 • 2012. Godine - Naučni Savetnik, Medicinskog fakulteta u Beogradu (Prema Zakonu „EKVIVALENT REDOVNOG PROFESORA“).

Profesionalna članstva:

 • European League against Rheumatism (EULAR): “Počasni doživotni član”.
 • Zvaničan i jedini na prostorima bivše Jugoslavije “Član eksperstkih Evropskih timova” iz domena sistemskih reumatskih bolesti: APS, vakcinacija i sl.

Publikacije:

Autor i koautor preko 600 naučna rada, poglavlja u knjigama, monografija i abstrakata objavljenih u domaćim i stranim časopisima i knjigama. Listing publikacija pogledajte na Pub Medu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Stojanovich+L

Strani jezici: ruski, engleski.