• Uho, grlo, nos: Antifašističke Borbe 21 a
 • Pedijatrija i interno: Antifašističke Borbe 23 ž
 • SRP

Prof dr Stojanović Ljudmila

Specijalista reumatolog


Prof Dr Stojanović Ljudmila

Prof dr Stojanović Ljudmila

Specijalista reumatolog

Prof dr Stojanović Ljudmila je specijalista internista – reumatolog. Svoje višedecenijsko iskustvo stekla je radom u inostranstvu i Srbiji, u državnim ustanovama i privatnoj praksi.

Posebne teme njenog naučnog interesovanja su:

 • Sistemski eritemski lupus (SLE)
 • Antifosfolipidni sindrom (APS)
 • Neurolupus (NL)
 • Vakcinacija kod bolesnika sa autoimunim reumatskim bolestima

Radno iskustvo i kretanje u struci:

 • 1978. godine - Klinika Interne medicine (prema “državnoj raspodeli stručnjaka“) , Ruska federacija
 • 1979. – 1984. godine - Klinika Urgentne kardiologije u Urgentnom centru grad Astrahanj (Ruska federacija), šef odeljenja urgentne kardilogije.
 • 1984. – 1990. godine – Institut reumatologije Akademije nauka Ruske federacije, Moskva. Zvanje: naučni saradnik.
 • 1990. – 1994. godine - procedure nostrifikacija diploma (doktora medicine, specijaliste interne medicine, magistra, subspecijaliste iz uže oblasti - reumatologija) na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Od 1994. godine do sada - zaposlena u KBC “Bežanijska kosa” u Beogradu (Nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu):
  • 1994. – 2002. godine na dužnosti interniste reumatologa
  • 2002. – 2004. godine na dužnosti načelnika poliklinike sa dnevnom bolnicom
  • 2004. - do 2013. godine - šef odseka za naučno - istraživački rad kao i zamenik predsednika naučnog odbora KBC-entra.
  • od 2013. – 2014. godine načelnik Centra za naučno-istraživački rad, socijalnu medicinu i informatiku.

Obrazovanje i zvanja:

 • Osnovu školu i gimnaziju je završila 1972. godine u Ruskoj federaciji (SSSR-u).
 • Doktor medicine - 1978. godine je diplomirala na Državnom Medicinskom fakultetu u Rusiji. Naučno - istraživačkim radom počela je da se bavi još za vreme studija, kada je objavila svoje prve naučne radove. 1990. godine - nostrifikacija diplome na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • Specijalizacija iz interne medicine 1979. godine - Ruska federacija. Nostrifikacija diplome 1993. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • Subspecijalizacija iz uže oblasti – kardiologije 1987. godine - Institut kardiologije Akademije medicinskih nauka Ruske federacije
 • Subspecijalizacija iz uže oblasti – reumatologije 1986. godine - Institut reumatologije Akademije medicinskih nauka Ruske federacije (SSSR-a), 1993g. Nostrifikacija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu uz odbranu rada pod nazivom „Tromboembolijske pojave kod bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom“
 • Magistar medicinskih nauka - 1990. godine - Magistarska teza: "Klinički značaj određivanja antifosfolipidnih antitela kod bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom" na Institutu reumatologije Akademije medicinskih nauka SSSR-a u Moskvi. 1991. godine - nostrifikacija diplome na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Doktor medicinskih nauka 1999. godine - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Doktorska disertacija: “Neuropsihijatrijske promene u sistemskom eritemskom lupusu“
 • 2002. godine izabrana je prema konkursu: Primarijus