Prim. dr Raičević Mirjana

Specijalista dečije hirurgije - neurohirurgije


Prim. dr Raičević Mirjana

Specijalista dečije hirurgije - neurohirurgije

Prim. dr Mirjana Raičević, rođena je 1955. u Beogradu, gde je završila osnovno i srednje obrazovanje, a potom i Medicinski fakultet sa prosekom 9.23.

Zvanje specijaliste dečje hirurgije stekla je 1987. a zvanje specijaliste neurohirurgije je stekla 1993. Zvanje Primarijusa je stekla 2005 godine.

Prim. dr Raičević Mirjana je 2010. završila akademsku specijalizaciju iz oblasti Dečje hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu na temu:”Savremeni pristup hirurškom lečenju intrakranijalne hemoragije preterminskog novorođenčeta”.

Pohađala je i kurs iz mikrohirurgije. 2010. godine je završila kurs "Bazične intrakranijalne endoskopije". Član je više evropskih i svetskih udruženja dečijih hirurga i neurohirurga.