Prim dr Milanović Velibor

Specijalista pedijatar - pulmolog


Prim dr Milanović Velibor

Specijalista pedijatar - pulmolog

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1993. godine sa prosečnom ocenom 9,48. Obavezan lekarski staž obavio kao stažer Medicinskog fakulteta u Beogradu. Radio na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta RS gde je i položio specijalistički ispit.

Od 2000. godine zaposlen u Bolnici za dečje plućne bolesti pri KBC u “Dr Dragiša Mišović” trenutno kao načelnik Odeljenja dečje pulmologije.

Odbranio je rad uže specijalizacije pulmologije sa odličnim uspehom. Odlukom Ministarstva zdravlja RS 2009. godine mu je dodeljeno zvanje primarijusa.

Autor je i koautor više desetina radova iz oblasti pedijatrije, infektivnih bolesti i pulmologije.

Učestvovao na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima. Predavač i učesnik na kursevima kontinuirane medicinske edukacije. Autor više desetina članaka popularne medicine u mnogim časopisima i revijama. U knjizi “Vademekum ambulantne pedijatrije” autor je četiri poglavlja.

Učestvovao u više kliničkih studija. Član je Pedijatrijske sekcije SLD i Lekarske komore Srbije.

Oblast posebnog interesovanja: astma, respiratorne infekcije i alergije