Dr Stojanović Ana

Specijalista pulmolog


Dr Stojanović Ana specijalista pulmolog

Dr Stojanović Ana

Specijalista pulmolog

Dr Stojanović Ana je specijalista pulmologije sa višegodišnjim radnim iskustvom. Bavi se kliničkom pulmologijom.

U svakodnevnom radu obavlja:

  • pulmološke preglede
  • tumačenje rezultata spirometrije
  • dijagnostikčke procedure
  • savete i preporuke za terapiju

Autor i koautor je brojnih radova iz oblasti pulmologije. Član mnogih udruženja.

Na Medicinskom fakultet Univerziteta u Beogradu završila je osnovne studije, specijalizaciju iz interne medicine a potom i subspecijalizaciju iz pulmologije.

Zaposlena je u KBC Bežanijska kosa kao Šef odseka kliničke pulmologije.