Dr Marjanović Miloje

Specijalista internista - kardiolog


Dr Marjanović Miloje

Specijalista internista - kardiolog

Dr Miloje Marjanović je specijalista internista - kardiolog sa dugogodišnjim iskustvom. Rođen je 1965. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom.

Obrazovanje:

  • 1991. godine završio je Medicinski fakultet
  • 1997. godine završava Specijalizaciju iz interne medicine
  • 2011. godine - subspecijalizacija iz kardiologije

Zaposlen je u KBC Zemun ne mestu pomoćnika direktora za internističke grane, takodje i kao šef urgentnog internističkog prijema. Radi neinvazivnu kardiološku dijagnostiku, UZ srca, testove opterećnja, Holter EKG i Holter TA.

Kod nas kod doktora možete zakazati:

  • Pregled kardiologa
  • Ultrazvuk srca
  • Kardiološki komplet (pregled + EKG + ultrazvu srca)