Dr Jovanović Olgica

Specijalista otorinolaringolog


Dr Jovanović Olgica

Dr Jovanović Olgica

Specijalista otorinolaringolog

Dr Olgica Jovanović je specijalista otorinolaringologije sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Svoje profesionalno radno iskustvo stekla je radom u privatnim i državnim ustanovama.

Rođena je u Beogradu. Posle gimnazije upisuje studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu , gde je diplomirala 1976. Godine. Specijalizaciju iz otorinolaringologije provela je i završila u KBC “Dr Dragiša Mišović”. Specijalistički ispit je položila sa odličnim uspehom 1990. godine. Kao specijalista otorinolaringologije nastavlja sa radom u Domu Zdravlja “Dr Simo Milošević”. Godine 2003. prelazi da radi u Dom Zdravlja “Stari grad” gde radi do 2013. Godine.

Od 2013. godine je član tima Dr Žutić.

U našoj ustanovi kod doktorke možete obaviti sledeće:

  • pregled orl specijaliste
  • timpanometriju
  • ispiranje ušiju
  • pregled pod mikroskopom
  • endoskopski pregled
  • audiometriju