Dr Erceg Mladen

Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom


Dr Erceg Mladen

Dr Erceg Mladen

Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Dr Erceg Mladen je specijalista anesteziolog. Svoje višedecenijsko iskustvo je stekao radeći u državnim i privatnim ustanovama.

Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Specijalizaciju iz anestesteziologije završio je u Kliničkom centru Srbije u Beogradu.

Preko dvadest godina radio je u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta “Dr Vukan Čupić” na poslovima anesteziologa i posle kao Načelnik službe za anesteziologiju i intenzivno lečenje pedijatrijskih pacijena.

Bio je mentor za pedijatrijsku anesteziju i reanimaciju katedre za anesteziologiju i reanimatologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu i Vojno medicinske Akademije. Bio je Generalni sekretar pedijatriskog aktiva anesteziologa do 2015 godine. Dugogodišnji saradnik je UNICEF-a iz oblasti razvoja primarne zdravstvene zaštite dece i omladine, kao i ekspert UNICEF-a za pedijarijsku reanimaciju.

Godine 2012. dobio je najviše priznaje Srpskog lekarskog društva “Plaketa”, za razvoj pedijatrijske anestezije, organizovanje simpozijuma iz pedijatrijske anestezije, edukacije specijalizanata anestezije iz oblasti pedijatrijske anestezije i inenzivnog lečenja hirurških pacijenata.

Autor i koator je više stručnih radova.

Od 2015. godine je član tima Dr Žutić.