Prof dr Vuković Mile

Logoped - neuropsiholog


Prof dr Vuković Mile

Prof dr Vuković Mile

Logoped - neuropsiholog

Prof. dr Mile Vuković je logoped iz Beograda. Redovni je profesor na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. U dva navrata bio je prodekan za nastavu na ovom fakultetu.

Deset godina je radio kao konsultant na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije, a od 1986. je na poziciji saradnika Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora.

Stručno se usavršavao u Londonu, Cirihu i Stokholmu, kao i na brojnim stručnim skupovima i kongresima širom sveta.

U svakodnevnom radu obavlja:

  • pregled logopeda
  • dijagnostiku i terapiju govorno-jezičkih poremećaja kod dece
  • dijagnostiku i terapiju poremećaja govornih, jezičkih i kognitivnih funkcija kod neuroloških pacijenata

Takođe, radi procenu i neuropsihološko testiranje osoba sa moždanim udarom, tumorom mozga, povredama glave i osoba sa demencijom.

Autor je brojnih publikovanih naučnih radova, tri knjige i monografije i jednog udžbenika. Glavni i odgovorni urednik je izdavačke delatnosti Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, a vrši i recenzije radova iz svoje oblasti za druge domaće i strane časopise. Član je nekoliko profesionalnih udruženja.

Obrazovanje:

  • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu do 1985 - Osnovne studije.
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1990 - Magisterijum iz Neuropsihologije
  • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu do 1993 - Doktorat.