• Uho, grlo, nos: Antifašističke Borbe 21 a
  • Pedijatrija i interno: Antifašističke Borbe 23 ž
  • SRP

Prof dr Vuković Mile

Logoped


Prof dr Vuković Mile

Prof dr Vuković Mile

Logoped

Prof. dr Mile Vuković je logoped iz Beograda. Redovni je profesor na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu. U dva navrata bio je prodekan za nastavu na ovom fakultetu.

Deset godina je radio kao konsultant na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije, a od 1986. je na poziciji saradnika Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora.

Stručno se usavršavao u Londonu, Cirihu i Stokholmu, kao i na brojnim stručnim skupovima i kongresima širom sveta.

U svakodnevnom radu obavlja:

  • pregled logopeda
  • dijagnostiku i terapiju govorno-jezičkih poremećaja kod dece
  • dijagnostiku i terapiju poremećaja govornih, jezičkih i kognitivnih funkcija kod neuroloških pacijenata

Takođe, radi procenu i neuropsihološko testiranje osoba sa moždanim udarom, tumorom mozga, povredama glave i osoba sa demencijom.

Autor je brojnih publikovanih naučnih radova, tri knjige i monografije i jednog udžbenika. Glavni i odgovorni urednik je izdavačke delatnosti Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, a vrši i recenzije radova iz svoje oblasti za druge domaće i strane časopise. Član je nekoliko profesionalnih udruženja.

Obrazovanje:

  • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu do 1985 - Osnovne studije.
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1990 - Magisterijum iz Neuropsihologije
  • Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu do 1993 - Doktorat.