Prof dr Šumarac-Dumanović Mirjana

Specijalista endokrinolog


Prof dr Šumarac-Dumanović Mirjana

Prof dr Šumarac-Dumanović Mirjana

Specijalista endokrinolog

Prof dr Šumarac - Dumanović Mirjana je načelnik Multidisciplinarnog centra za lečenje gojaznosti u Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije. Ima više od 30 godina iskustva u lečenju ambulantnih i hospitalizovanih bolesnika sa endokrinološkim poremećajima, uključujući dijabetes i bolesti metabolizma.

Posebna sfera njenog interesovanja su: Sindrom policističnih ovarijuma (PCOS), bolesti štitne žlezde, Diabetes mellitus, lečenje gojaznosti.

Obrazovanje:

  • 1985. - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 1993. - Specijalizacija iz interne medicine
  • 1992. - Magisterijum na temu “Hormon rasta i insulinska rezistancija’’
  • 2000. - Doktorat iz oblasti ‘’Sindroma policističnih jajnika’,
  • 2002. - Subspecijalizacija iz endokrinologije
  • 2005. - Docent na katedri interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Zaposlena je na Institutu za Endokrinologiju Kliničkog Centra Srbije od 1988. godine, gde je šef jedinice za intenzivnu dijagnostiku i terapiju u endokrinologiji
Docent je na katedri interne medicine Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, od 2005. a potom i profesor na katedri interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Ima preko 343 naučna rada, poglavlja u knjigama i abstrakata objavljenih u domaćim i stranim časopisima i knjigama