• Uho, grlo, nos: Antifašističke Borbe 21 a
 • Pedijatrija i interno: Antifašističke Borbe 23 ž
 • SRP

Prof dr sci med Pavlović Predrag

Specijalista kardiolog


Prof dr sci med Pavlović Predrag

Prof dr sci med Pavlović Predrag

Specijalista kardiolog

Prof dr sci med Pavlović Predrag je spcijalista kardiolog. Radio je u vojnoj bolnici Walter Reed, Bethesda, USA. Trenutno radi u Vojnomedicinskoj Akademiji, u Klinici za Kardiologiju, Beograd, Srbija.

Osnovnu školu završio je u Comboni College, Kartum, Sudan. Gimnaziju je završio u St.John’s College West Point Washington D.C. USA. Medicinski Fakultet završio u George Washington Medical School, Washington D.C. USA.

Akademska zvanja:

 • Doktor opste prakse postao 1986.
 • Doktor specijalista Interne Medicine postao 1994.
 • Doktor subspecijalista postao 1998.
 • Primarijus postao 1988.
 • 1995. godine magistrirao – zvanje Magistar
 • 2000. godine- zvanje Doktor Nauka

Naučno nastavna zvanja:

 • Asistent Interne medicine postao 1997. godine
 • Docent Interne Medicine postao 2002. godine
 • Profesor Interne Medicine i Kardiologije postao 2005. godine

Član je New York Academy of Sciences, USA. Autor pismenih – sažetaka i radova u celosti, preko 400 stručnih radova objavljenih i prezentovanih na domaćim, Mediteranskim, Evropskim i Svetskim Kongresima Kardiologa. Više puta bio predsedavajući i član okruglih stolova na Evropskim i Svetskim Kongresima Kardiologa.

Autor je 17 objavljenih, u zemlji i inostranstvu, stručnih knjiga.

Zvanično prošao i završio edukaciju za sve ne-invazivne i invazivne tehnike koje se primenjuju u Kardiologiji.