Prof dr Petronić-Marković Ivana

Specijalista dečiji fizijatar


Prof dr Petronić Ivana

Prof dr Petronić-Marković Ivana

Specijalista dečiji fizijatar

Prof dr Ivana Petronić-Marković je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije sa subspecijalizacijom u oblasti dečje fizijatrije iz Beograda.

Oblasti njene delatnosti su:

  • kongenitalne anomalije,
  • deformiteti koštano-zglobnog sistema,
  • rana rehabilitacija operisanih pacijenata,
  • fizijatrijsko lečenje u jedinicama intenzivne nege,
  • politrauma,
  • povrede glave,
  • rehabilitacija komatoznih pacijenata,
  • utvrđivanje moždane smrti,
  • kontuzije CNS-a i
  • neurofiziološka ispitivanja

Član je mnogih domaćih i stranih lekarskih udruženja. Do sada je kao autor ili koautor publikovala preko 200 radova u monografijama, knjigama, domaćim i stranim časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih kongres.

Stipendista je „British Council”-a za usavršavanje pri „Great Ormond Street Hospital”, „Hospital for Sick Children”, London, UK.

Stalno je zaposlena na Univerzitetskoj dečijoj klinici Tiršova u Beogradu na mestu Načelnika službe Fizijatrije.

Na Medicinskom fakultet Univerziteta u Beogradu je vanredni Profesor i šef katedre za redovnu nastavu Fizikalne medicine i rehabilitacije.