Prof dr Perić Aleksandar

Specijalista otorinolaringolog


Prof dr Perić Aleksandar

Specijalista otorinolaringolog

Prof dr Perić Aleksandar je specijalista otorinolaringolog sa višegodišnjim iskustvom.

U decembru 1996. je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9,53. Specijalizaciju iz otorinolaringologije je završio u Vojnomedicinskoj akademiji u decembru 2005.

U decembru 2013. godine je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Procena efekata preoperativne primene klaritromicina u lečenju nosno-sinusne polipoze" na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i stekao naučno zvanje ‘Doktor medicinskih nauka’. U oktobru 2014. godine je izabran u zvanje docenta, a u oktobru 2019. godine u zvanje vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu VMA za predmet Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom. Bavi se istraživanjem patofizioloških mehanizama u hroničnim zapaljenskim bolestima nosa i paranazalnih sinusa. U kliničkom radu, bavi se funkcionalnom i esteskom hirurgijom nosa, kao i endoskopskom hirurgijom nosne šupljine i paranazalnih sinusa. Član je Katedre Hirurgija 2 Medicinskog fakulteta VMA Univerziteta odbrane u Beogradu

Radno iskustvo:

2005-2014. lekar na Odeljenju rinologije Klinike za otorinolaringologiju VMA

2014-2019. načelnik Odeljenja otologije Klinike za otorinolaringologija VMA

2019. - načelnik Rinološkog odseka Klinike za otorinolaringologiju VMA

Projekti:

Rukovodilac NI projekta „Značaj medijatora inflamacije i faktora rasta u patogenezi hroničnog zapaljenja sluznice nosa i paranazalnih sinusa“, projekat MFVMA/02/23-25

Rukovodilac NI projekta “Uticaj konzervativnog lečenja na kliničke i inflamatorne parametre rinosinuzitisa”, projekat MFVMA/02/19-21

Rukovodilac NI projekta "Patofiziološki mehanizmi u hroničnim zapaljenjima gornjeg disajnog puta", projekat MFVMA/05/16-18

Član je uređivačkog odbora časopisa Vojnosanitetski Pregled, Ear Nose & Throat Journal i Sanamed

Recenzent u domaćim časopisima: Vojnosanitetski pregled, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, Sanamed i Medicinski pregled.

Recenzent u međunarodnim časopisima: Acta Clinica Croatica, Acta Oto-Laryngologica, Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, Clinical Otolaryngology, Ear Nose & Throat Journal, Frontiers in Allergy, Frontiers in Surgery, International Archives of Otorhinolaryngology, International Forum of Allergy & Rhinology, Rhinology, Turkish Archives of Otorhinolaryngology

Članstva:
Član je Evropskog rinološkog udruženja (European Rhinologic Society - ERS), Evropske akademije za alergologiju i kliničku imunologiju (European Academy of Allergy & Clinical Immunology - EAACI) i Sekcije za ORL Srpskog lekarskog društva. Od decembra 2015. do novembra 2021. je bio predsednik Rinološko-alergološkog aktiva Sekcije za ORL Srpskog lekarskog društva. Od 2023. godine je predstavnik Srbije u Evropskom rinološkom udruženju.