Prof dr Atanasković-Marković Marina

Specijalista dečiji alergolog


Prof dr Atanasković-Marković Marina

Prof dr Atanasković-Marković Marina

Specijalista dečiji alergolog

Prof dr Marina Atanasković-Marković je specijalista dečije alergologije. Uža specijalnost i polje posebnog interesovanja su joj medikamentozna i nutritivna alergija.

Profesor je Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, katedra pedijatrije. Zaposlena je na Univerzitetskoj dečijoj klinici Tiršova u Beogradu kao lekar specijalista.

Užu specijalizaciju na Evropskoj akademiji za alergologiju i kliničku imunologiju “Education and Training Committee-Pediatric Allergology and the Section on Pediatrics of the Europen Academy of Allergy and Clinical Immunology” završila je 2007. godine i time je stekla stručni naziv Evropski pedijatar alergolog.

Kontinuirano se usavršava u svojoj praksi učešćima na kongresima, seminarima, simpozijumima i letnjim školama.

Član je mnogih domaćih i stranih lekarskih udruženja, autor i koautor velikog broja naučno-istraživačkih radova u svojoj oblasti.

Obrazovanje:

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1987. do 1993. -Osnovne studije.
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – 1996. Odbranila je magistarsku tezu.
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – 1997. Specijalistički ispit iz pedijatrije.
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – 2001. Odbranila je doktorsku disertaciju.
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – od 2002. Specijalista iz alergologije.