Prim dr Ugrinović Aleksandar

Specijalista otorinolaringolog


Prim dr Ugrinović Aleksandar

Prim dr Ugrinović Aleksandar

Specijalista otorinolaringolog

Prim dr Aleksandar Ugrinović je specijalista otorinolaringolog sa višegodišnjim radnim iskustvom. Završio je Medicinski fakultet i specijalizirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 

Stalno je zaposlen na ORL klinici Kliničkog centra Srbije od 1989. godine.

Usavršavao se na klinikama u Parizu, Briselu i Beču. Učesnik je i predavač na mnogim kongresima i skupovim u našoj zemlji. Napisao je i objavio oko 40 stručnih radova iz oblasti otorinolaringologije.

Uže oblasti interesovanja:

  • Estetska i funkcionalna hirurgija nosa (uradio je preko 6.000 operacija)
  • Operacije klempavih ušiju 
  • Hrkanje i sleep apnea
  • Uvuloplastika
  • Operacije nosnih školjki
  • Endoskopska i laserska hirurgija larinksa (uradio je oko 20.000 endoskopija u opštoj anesteziji)
  • Fonohirurgija (polipi, edemi glasnica...)
  • Operacije krajnika