Prim dr sci med Stanisavljević Nataša

Specijalista internista - hematolog


Prim dr sci med Stanisavljević Nataša

Specijalista internista - hematolog

Prim dr Stanisavljević Nataša je specijalista internista - hematolog sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Autor ili koautor je u 10 poglavlja u udžbenicima ili monografijama nacionalnog značaja, 27 su originalni radovi objavljeni u časopisima sa JCR liste ili indeksirani u bazi MEDLINE, dok je u 58 citatu autor ili koautor u apstraktima domaćih i stranih skupova.

Obrazovanje:

  • 1997. godine završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • 2002. godine završila je specijalizacija iz Interne medicine 
  • 2009. godine odbranila je magistarsku tezu pod naslovom: “Procena promene telesnog sastava i odgovor na terapiju kod bolesnika sa novootkrivenim non-Hodgkin limfomom lečenih (R)CHOP protokolom”, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
  • 2010. godine odbranila je rad iz uže specijalizacije iz hematologije pod naslovom “Kliničke, citološko-morfološke osobine i ishod lečenja akutnih mijeloidnih leukemija kod starih bolesnika”
  • 2018. godine odbranila je doktorsku tezu „Poremećaj funkcije endotela kao uzrok nastanka tromboze kod bolesnika sa antifosfolipidnim sindromom“ 

Od 1998. godine zaposlena je u KBC “Bežanijska kosa” i to prvo u Centru za naučnoistraživački rad, a zatim od 2002. godine na odeljenju hematologije. Od 2011. godine obavlja funkciju Šefa odseka kliničke hematologije na Odeljenju hematologije Klinike za internu medicinu KBC “Bežanijska kosa”.

Od 2011.godine do danas je aktivni saradnik na projektu br. 175041 koji finansira Ministarstvo za nauku Republike Srbije pod nazivom “Multidisciplinarno istraživanje genetskih i stečenih abnormalnosti imunološkog odgovora za pojavu sistemskih manifestacija antifosfolipidnog sindroma”.

Član je strukovnih organizacija: hematološke sekcije Srpskog lekarskog društva, Evropske asocijacije hematologa (EHA), Srpske limfomske grupe.

Uže polje interesovanja su joj hronične limfoproliferativne, hronične mijeloproliferativne bolesti, antifosfolipidni sindrom i trombofilije u trudnoći.