Prim dr sci med Sekulić Aleksandra

Specijalista dečiji fizijatar


Prim dr sci med Sekulić Aleksandra

Specijalista dečiji fizijatar

Prim. dr sci med. Aleksandra Sekulić je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije sa užom specijalizacijom iz oblasti dečije fizijatrije. Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu.

Obrazovanje:

  • 1992. završila je Medicinski fakultet u Beogradu 
  • 1997. godine završava specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 
  • 2016. godine odbranila je rad uže specijalizacije – oblast Dečije fizijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
  • 2017. godine je odbranila Doktorsku disertaciju iz oblasti neuronauka na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu .

Zaposlena je u Klinici za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović u Beogradu od 1993. Godine, radi na Odeljenju za dečju rehabilitaciju, gde se ambulantno i u stacionaru leče deca sa različitim patološkim stanjima. Načelnik je Prijemnog odeljenja Klinike za rehabilitaciju Dr M. Zotović.

Od 2016. godine angažovana je kao profesor strukovnih studija u Visokoj zdravstveno-sanitarnoj školi strukovnih studija ,,Visan“.

Završeni kursevi:

  • Kurs iz elektromioneurografije završila je 2000. godine na neurofiziološkom kabinetu VMA.
  • Školu "Laser niske snage u oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije" završila je 2003 godine.
  • Kurs Neurokineziološki razvoj deteta, završila je 2007. godine
  • Završila je Školu komplementarne medicine "Osnovi akupunkture I, II;III i IV nivo", 2008 godine.
  • Pohadjala kurseve korekcije deformiteta kičme po principima Schroth terapije (C1 i C2) 2014. i 2017. godine.
  • Završila Kurs Kliničke primene mezoterapije 2018.goine

Aktivno je učestvovala na brojnim stručnim sastancima, simpozijumima i kongresima u zemlji i inostranstvu. Autor je i koautor većeg broja stručnih radova.