Prim dr Kocić Svetlana

Specijalista radiologije, subspecijalista angiologije


Prim dr Kocić Svetlana

Specijalista radiologije, subspecijalista angiologije

Prim dr Kocić Svetlana specijalista je radiologije sa subspecijalizacijom iz angiologije. Lekar je sa dugogodišnjim radnim iskustvom.

Obrazovanje:

  • 2005. god - Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • 2014. god - Specijalizacija iz radiologije na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu,
  • 2019. god - Subspecijalizacija iz angiologije na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu,

Zvanje primarijusa je stekla 2022 godine.

Od 2011. godine radi u Službi za radiološku dijagnostiku Kliničkog bolničkog centra Zemun, u Beogradu na poziciji šefa dijagnostike dojki.

Stručna usavršavanje iz oblasti neuroradiologije, dijagnostike oboljenja dojki, muskuloskeletenog sistema i kardiovaskularnog sistema stekla je u Univerzitetskim centrima u zemlji i inostranstvu.

Objavila je više autorskih i koautorskih radova u domaćim i stranim stručnim časopisima.

Učestvovala je kao predavač na više seminara u okviru KME u našoj zemnji i inostranstvu.

Član je Udruženja radiologa Srbije, Radiološke sekcije - Srpskog lekarskog društva, Evropskog udruženja radiologa, Senoloskog udruženja Srbije .

Praktične veštine

  • Rentgen dijagnostika
  • Dijagnostika oboljenja dojke: mamografija (oportuni i nacionalni skrining), ultrazvuk dojki, ultrazvukom vođene biopsije, MR pregled dojki
  • Ultrazvučna dijagnostika: abdomena, male karlice, štitaste i pljuvačnih žlezda, mekih tkiva vrata, mišića i zglobova
  • Color Doppler pregldi krvnih sudova vrata, abdominane aorte, donjih i gornjih ekstremiteta
  • MSCT dijagnostika (glave, vrata, toraksa, abdomena, male karlice, angiografije )
  • MR dijagnostika glave, vrata, srca, dojki, muskuloskeletnog sistema, angiografije )
  • Angiološki pregledi - podrazumevaju dijagnostiku, Color Dopler pregled krnvih sudova , prevenciju i medikamentozno lečenje oboljenja perifernih arterija/karotidnih arterija, arterija ruku i arterija donjih ekstremiteta/ venskog sistema /proširene vene, tromboflebitisi, duboke venske tromboze/, edema, i limfnog sistema

STRUČNA USAVRŠAVANJA I STUDIJSKI BORAVCI:

2024 god - Erasmus MR musculoskeletal joints -Warsaw

2018, 2019, 2020, 2021god-- Škola Kardio MR dijagnostike , Ljubljana

2019 god - Cardio CT workshop, Beograd
2019 god - Diagnosis and Detection of Breast Disease Using the Multimodality Approach- Laszlo Tabar - Beograd.

2019 god - Škola neuroradiologije, Beograd

2018 god - Škola dijagnostičkih i interventnih procedura oboljenja dojki , Institut za onkologiju Sremska Kamenica , Novi Sad

2018 god – Breast imidging multimodality diagnostic course – Laszlo Tabar, Beograd

2018 god - Stručno usavršavanje iz oblasti Kardio MR dijagnostike , studijski boravak Univerzitetsko Kliničko bolnički centar Maribor

2018 god - stručno usavršavanje iz oblasti MR neuroradiologija , Centar za magnetnu rezonancu Klinički centar Srbije, Beograd

2018 god - Stručno usavršavanje iz oblasti MR dojki –Institut za radiologiju i onkologiju, Beograd