Prim dr Gazikalović Slobodan

Specijalista dečije radiologije


Prim dr Gazikalović Slobodan specijalista dečije radiologije

Prim dr Gazikalović Slobodan

Specijalista dečije radiologije

Prim dr Gazikalović Slobodan je dečiji radiolog iz Beograda sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom koji je stekao radom u državnoj i privatnoj praksi. Načelnik je Službe za radiološku dijagnostiku na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić".

U svom radu posebnu pažnju posvećuje:

  • ultrazvuku kukova kod dece,
  • ultrazvuku abdomena i
  • ultrazvuku urotrakta.

Često posećuje domaće i inostrane kongrese i autor je i koautor mnogih radova.

Obrazovanje:

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - Osnovne studije.
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - Specijalizacija pedijatrije
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - Specijalizacija radiologije

Član je Udruženja neuroradiologa Srbije.