Prim dr Gazikalović Slobodan

Specijalista dečije radiologije


Prim dr Gazikalović Slobodan

Prim dr Gazikalović Slobodan

Specijalista dečije radiologije

Prim dr Gazikalović Slobodan je dečiji radiolog iz Beograda sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom koji je stekao radom u državnoj i privatnoj praksi. Načelnik je Službe za radiološku dijagnostiku na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić".

U svom radu posebnu pažnju posvećuje:

  • ultrazvuku kukova kod dece,
  • ultrazvuku abdomena i
  • ultrazvuku urotrakta.

Često posećuje domaće i inostrane kongrese i autor je i koautor mnogih radova.

Obrazovanje:

  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - Osnovne studije.
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - Specijalizacija pedijatrije
  • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu - Specijalizacija radiologije

Član je Udruženja neuroradiologa Srbije.