Dr Virijević Ana

Specijalista pedijatar


Dr Virijević Ana

Specijalista pedijatar

Dr Virijević Ana je specijalista pedijatar sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Svoje profesionalno radno iskustvo stekla je radom u privatnim i državnim ustanovama.

Rođena je 1977. godine u Beogradu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine. Specijalizaciju iz pedijatrije položila je 2016. godine.

Radno iskustvo

  • 2003.- 2016. Dom zdravlja Voždovac - lekar opšte prakse (2008.godine kućno lečenje i palijativno zbrinjavanje sa urgentnim stanjima)
  • 2016.- do danas Dom zdravlja Voždovac - specijalista pedijatar (osnivač kabineta za ultrazvuk na pedijatriji DZ Voždovac od 2017. godine za praćenje razvojnih poremećaja kukova kod dece)

Redovan je učesnik domaćih i međunarodnih kongresa. Član je Lekarske komore Srbije i Srpskog lekarskog društva.

U našoj ustanovi kod doktorke možete obaviti sledeće:

  • pregled pedijatra specijaliste (zdrava i bolesna deca)
  • pregled u okviru praćenja razvoja deteta
  • sistematski pregled deteta
  • vakcinaciju