Dr Todorović Slađana

Specijalista dečiji endokrinolog


Dr Todorović Slađana

Specijalista dečiji endokrinolog

Dr Slađana Todorović je specijalista pedijatrije u Beogradu. Oblast interesovanja dr Todorović je dečija endokrinologija i istraživač je u mnogim studijama o dijabetesu malitusu kod dece.

Autor je 32 rada publikovanih u međunarodnim i domaćim časopisima i bila je na mnogim međunarodnim stručnim usavršavanjima.

Obrazovanje:

  • Završene osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • Od 2000 do 2005 Specijalizacija pedijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • Subspecijalizacija endokrinologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • 2018. Doktorske studije iz endokrinologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Zaposlena je na Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić" u Konsultativnoj ambulanti endokrinologije i Odeljenju za ispitivanje i lečenje žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Šef je Kabineta za dijabetes na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić" od 2016. godine

Član je ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) i Lekarske komore Srbije.