Dr Stojanović-Peruško Radmila

Specijalista internista - endokrinolog


Dr Stojanović-Peruško Radmila

Dr Stojanović-Peruško Radmila

Specijalista internista - endokrinolog

Dr Radmila Stojanović-Peruško je specijalista internista - endokrinolog sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Svoje profesionalno radno iskustvo stekla je radom u privatnim i državnim ustanovama.

Rodjena je 1961. godine u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu je upisala 1979. godine i diplomirala 1984.

Specijalizaciju iz interne medicine je zavšila 1995. godine kao i subspecijalizaciju iz endokrinologije.

Završila je edukaciju iz Ultrazvučne dijagnostike bolesti štitaste žlezde.

Bila je zaposlena preko 30 godina u KCS, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma sa radom u Urgentnom centru - Metabolička jedinica.

Od 2019. godine je član kolektiva Dr Žutić.

U našoj ustanovi kod doktorke možete obaviti sledeće:

  • Endokrinološki pregled
  • Internistički pregled
  • Ultrazvuk štitne žlezde
  • EKG
  • Sistematski pregled